29% van de ondernemingen heeft langdurig zieke medewerkers!


Dit blijkt uit een onderzoek waar een kleine 400 werkgevers aan heeft deelgenomen.
Het werk zelf is in de meeste gevallen de oorzaak van langdurig ziekte verzuim. Vooral in de leeftijdsgroep 25-45 jaar. Boven de 45 wordt verzuim vaker veroorzaakt door fysieke aandoeningen.
3d doctor
Langdurig verzuim kwam in 2015 het meest voor in de sector zorg en welzijn direct gevolgd door de bouw. De zakelijke dienstverlening en de detailhandel scoren het laagst.
Zieke medewerkers kosten gemiddeld 200-250 euro per dag! Per maand praten we dan al snel over bedragen tussen de 4000 en 5000 euro!!
 
Dit zijn niet alleen de loonkosten maar denk hierbij ook aan de kosten van de bedrijfsarts, arbo dienstverlening, re-integratiebegeleiding en vervangend personeel inzetten. Reden genoeg om snel actie te ondernemen om het moment dat een werknemer ‘dreigt’ uit te vallen!
Zorg dat je als werkgever geregeld contact houd met uw werknemer, toon interesse, blijf in gesprek. Bespreek wat de medewerker nog wel kan en probeer creatief te zijn om de werknemer actief aangesloten te houden.