Gewijzigde Arbowet / Verkiezingen


Op 24 januari 2017 heeft de Eerste kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbowet aangenomen. Dit betekent dat deze vanaf 1 juli 2017 ingaat.

De belangrijkste doelstellingen:

  • Versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners/arbodeskundigen;
  • Verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
  • Het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
  • Ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners;
  • Het basiscontract arbodienstverlening;
  • Meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht.

 

De gevolgen van de wijzigingen in de arbowetgeving zorgen ervoor dat continue aandacht voor verzuim een speerpunt is voor elk bedrijf!

Over een paar weken zijn er verkiezingen, daarna volgt het nieuwe regeerakkoord met daarbij hopelijk meer duidelijkheid over de lopende discussie over de verkorting van de looptijd loondoorbetaling bij ziekte en het betalen van een transitievergoeding na 104 weken ziekte.

Wij zijn benieuwd welke wijzigingen het nieuw te vormen kabinet voor u en ons in petto heeft!