Talentmanagementbeleid, wat betekent dat?


De veranderende marktomstandigheden vragen om aandacht voor het personeelsbeleid.

Is er voldoende technische en ICT kennis in huis voor de toekomst?

Is het huidige personeel in staat om de benodigde veranderingen op te pakken en in te zetten?

Zijn de medewerkers tevreden over hun baan of is het risico groot dat ze op zoek gaan naar een andere baan?

Het succes van een onderneming wordt voor een heel groot deel bepaald door de medewerkers dus hoogste tijd om de strategische personeelsplanning hoog op de agenda te zetten.

Werk aan medewerkerstevredenheid om het talent binnen de organisatie te behouden, maar kijk niet alleen naar het talent binnen de organisatie. Zorg dat het werven en selecteren van de juiste aanvulling in competenties en vaardigheden topprioriteit heeft.