Compensatie transitievergoeding


Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte!

Sinds 1 april 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij ontslag van een twee jaar zieke werknemer. 

De compensatie is afhankelijk van de hoogte van de betaalde transitievergoeding.

De regeling wordt met terugwerkende kracht ingevoerd.

Let op! De aanvragen voor compensatie van vergoedingen die betaald zijn door werkgevers tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 moeten voor 1 oktober 2020 zijn ingediend!