Compensatie Transitievergoeding


Compensatie Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Vanaf 1 april 2020 is het mogelijk om bij het UWV een compensatie aan te vragen voor de transitievergoeding die werkgevers aan medewerkers hebben betaald indien er sprake is van:

  • Beëindiging van het dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • Het van rechtswege eindigen van het dienstverband waarbij de medewerker op dat moment wegens ziekte niet in staat was om arbeid te verrichten.

Compensatie voor vergoedingen die zijn verstrekt na 1 juli 2015 en voor 1 april 2020 (de oude gevallen) dient tussen 1 april 2020 en uiterlijk 30 september 2020 te worden aangevraagd bij het UWV.

Compensatie voor vergoedingen die worden verstrekt op of na 1 april 2020 (structurele gevallen) dient binnen 6 maanden na betaling van de vergoeding ingediend te worden bij het UWV.

Bij de aanvraag moet de werkgever een aantal documenten mee te sturen, voor meer informatie klik hier: 

https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-ontslag/na-ontslag/detail/compensatie-transitievergoeding-bij-ontslag-langdurige-arbeidsongeschiktheid

Dit is direct een goed moment om te controleren of er nog slapende dienstverbanden zijn binnen uw organisatie. Zeker gelet op recente uitspraken van de Hoge Raad waarin de Hoge Raad overweegt dat het in strijd is met goed werkgeverschap om niet op een beëindigingsvoorstel van een medewerker in te gaan.

Voor aanvullende vragen en informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen!
Wij zijn bereikbaar via 085-8001050 of stuur een e-mail naar info@straidahead.nl.

Voor arbeidsvoorwaardelijke & juridische vragen kunt u bellen met onze adviseur Barbara Zwezerijnen. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-50747529 of stuur een e-mail naar zwezerijnen @bijadvocaten.nl.