Goede redenen om outplacement in te zetten!


De afgelopen jaren stonden in het teken van schaarste…. maar hoe anders kan de wereld er in een paar weken uitzien? De wereldwijde pandemie waar wij allemaal mee te maken hebben op dit moment zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor onze arbeidsmarkt…..

Werken is één van de belangrijkste zaken in het leven van ieder mens. 

Daarom betekent het verlies van een baan voor veel mensen een enorm persoonlijk verlies. Outplacement helpt bij het opnieuw leren denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Het is de manier om de toekomst vol zelfvertrouwen tegemoet te treden, kansen te herkennen, talent een nieuwe impuls te geven en gemotiveerder dan voorheen op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. 

Ontslag is een ingrijpend proces en outplacement biedt de vertrekkende medewerker de mogelijkheid om zich te oriënteren op een nieuwe, passende functie. Het inzetten van outplacement laat zien dat een werkgever zich bekommert om de vertrekkende medewerker en dit leidt veelal tot respect en het creëren van een positief imago. Dit heeft vooral een weerslag op de achterblijvende medewerkers en brengt rust en energie terug in de hele organisatie.

De coaches van StraidAhead helpen bij het verwerken van het ontslag en het weer leren denken in kansen. Daarnaast ondersteunen ze vooral bij alle praktische zaken zoals de persoonlijke verkoopstrategie en het socialiteren!

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op via 085-8001050 of info@straidhead.nl.