Goede redenen om outplacement in te zetten!


Goede redenen om outplacement in te zetten!

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat ongeacht leeftijd van de medewerker tussen de 60 en 80 procent, na ontslag, binnen de looptijd van een outplacementtraject een passende baan vindt.

Kiezen voor outplacement past bij de huidige tijdsgeest.

Mensen nemen tegenwoordig graag het heft in eigen hand en vinden het belangrijk om zelf de regie over de loopbaan te voeren. Een outplacementtraject biedt handvatten om zelf weer de regie te pakken en de juiste stappen te nemen om snel weer een passende nieuwe baan te vinden.

Werken is één van de belangrijkste zaken in het leven van ieder mens.

Daarom betekent het verlies van een baan voor veel mensen een enorm persoonlijk verlies. Outplacement helpt bij het opnieuw leren denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Het is de manier om de toekomst vol zelfvertrouwen tegemoet te treden, kansen te herkennen, talent een nieuwe impuls te geven en gemotiveerder dan voorheen op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.

Ontslag is een ingrijpend proces en outplacement biedt de vertrekkende medewerker de mogelijkheid om zich te oriënteren op een nieuwe, passende functie. Het inzetten van outplacement laat zien dat een werkgever zich bekommert om de vertrekkende medewerker en dit leidt veelal tot respect en het creëren van een positief imago. Dit heeft vooral een weerslag op de achterblijvende medewerkers en brengt rust en energie terug in de hele organisatie.

De coaches van StraidAhead helpen bij het verwerken van het ontslag en het weer leren denken in kansen. Daarnaast ondersteunen ze vooral bij alle praktische zaken zoals de persoonlijke verkoopstrategie en het socialiteren!

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op via 085-8001050 of info@straidahead.nl.