Maak een vliegende start!


De lockdown van de afgelopen maanden zullen we niet snel vergeten. Langzamerhand zal de thuiswerkplek weer worden ingeruild voor de reguliere werkplek, maar er is veel veranderd. 

Hoe heeft het team thuiswerken ervaren en hoe maken we weer een vliegende (her)start in de samenwerking als team. 

Tijdens een teambijeenkomst van een dag reflecteren wij vanuit de drijfveren (MD methodiek) de impact die de crisis heeft (gehad) op de medewerker als individu en het team. Hoe behouden we nieuw en positief gedrag en wat willen zij verder ontwikkelen. 

We heten het team van harte welkom op onze locatie in de binnenstad van Vianen om samen een positieve en effectieve (her)start te maken!

Hoe ziet een vliegende teamstart van een dag eruit?

Vooraf ontvangen de medewerkers een digitale uitnodiging voor het invullen van een online vragenlijst, hieruit volgt een persoonlijk drijfverenprofiel. Als alle medewerkers hun eigen profiel hebben ontvangen wordt hen gevraagd om nog een vragenlijst in te vullen, hierbij geven de medewerkers een score op zes stellingen.

De uitkomsten worden aan het begin van de dag toegelicht en samen met het gesprek wat hierop volgt vormt dit een concreet vertrekpunt van de dag om als team (verder) te ontwikkelen. Dit koppelen we vervolgens aan het teamprofiel en de doelstellingen van het team. De dag sluiten we af met concrete plannen/doelen en afspraken. Klaar om (weer) succesvol samen te werken!