Organisatiekompas


Het huidige economische klimaat biedt volop kansen voor groei! Deze marktontwikkeling dwingt om niet alleen te focussen op resultaat. organisaties die niet stil willen blijven staan, maar wel maximaal willen profiteren van de gunstige economische omstandigheden, zullen aandacht moeten besteden aan de ‘talenten’ binnen de organisatie. Tekort aan ‘talent’ kan een rem zijn op het realiseren van doelstellingen en ambities.

Meer informatie? Neem contact met ons op via 085-8001050 of info@straidahead.nl