TRAININGEN


De basis van Talentmanagement!

80% van het succes van een organisatie wordt bepaald door ‘zachte’ factoren, het talent binnen uw organisatie. Verbeter de performance van de organisatie vanuit de kracht van uw medewerkers!

Door inzicht te creëren in drijfveren en gedrag zijn we in staat om de effectiviteit en het functioneren van medewerkers, teams en organisaties te verbeteren.

Drijfveren bepalen in hoge mate hoe men functioneert en welk gedrag men vertoont.  Drijfveren kun je niet veranderen, wel herkennen en op de meest effectieve manier inzetten. Zo komen medewerkers in hun kracht te staan waardoor doelstellingen eerder bereikt worden.

Drijfveren analyse (individueel)

Een individuele drijfveren analyse biedt inzicht in gedrevenheid en het bijbehorende gedrag op individueel niveau.

Je wordt je bewust van je kracht en je valkuilen, jouw energiebronnen en energieslurpers.

Teamscan (groepstraining)

Niet elke groep individuen vormt automatisch een team.

Een drijfveren analyse van elke medewerker uit het team vormt de basis voor het opstellen van een teamscan, een groepsprofiel.

Tijdens de aanvullende groepstraining zal het groepsprofiel centraal staan. In de training geven we praktische handvatten om gezamenlijk zo goed mogelijk te presteren en de gewenste doelen te bereiken. We signaleren mogelijke blinde vlekken binnen de aanwezige groep en leveren daarnaast een bijdrage aan een meer transparante communicatie en betere onderlinge samenwerking.

Aan het einde van elke training stellen we ontwikkelpunten vast op basis waarvan door de organisatie kan worden gemonitord. De resultaten worden op heldere wijze gepresenteerd zodat gestuurd kan worden op drie verschillende niveau’s, de organisatie, het team en per individu. Om borging van nieuw verkregen inzichten te bewerkstelligen bieden wij aanvullende trainingen op maat.