Werkgevers let op! Addendum van het UWV Werkwijzer Poortwachter


Er zijn veel maatschappelijke gevolgen van de maatregelen die op allerlei niveaus worden getroffen in het kader van Covid-19. Zo heeft het ook gevolgen voor de wijze waarop het UWV de re-integratie inspanningen van werkgevers en werknemers beoordeeld in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Inmiddels heeft het UWV een addendum van de werkwijzer Poortwachter opgesteld,  https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/addendum-werkwijzer-poortwachter/index.aspx

Hierin zijn de volgende zaken opgenomen betreffende 2e spoor trajecten…

“Spoor 2 kan in principe zoveel mogelijk worden voortgezet. Re-integratiebureaus kunnen hun dienstverlening in veel gevallen ook op afstand organiseren. Er zullen echter ook situaties zijn waarin dit niet mogelijk is. Hiermee dient rekening te worden gehouden. Denk hierbij o.a. aan: “Geen uitvoering kunnen geven aan (onderdelen van) een traject 2e spoor in verband met Covid-19. Dit kan onder meer aan de orde zijn bij proefplaatsing/bedrijfssluiting nieuwe werkgever, uitvoeren van vrijwilligerswerk/opdoen arbeidsritme, niet beschikken over voldoende digitale vaardigheden voor begeleiding op afstand. Dit traject kan dan voor die onderdelen tijdelijk worden opgeschort tot einde Covid-19 en vraagt heroverweging en waar mogelijk bijstelling van het plan”.

Met de maatregelen die we bij StraidAhead getroffen hebben, kan begeleiding op afstand direct worden opgestart. Inhoudelijk loopt alles bij ons zoals altijd, alle trajecten zijn bij ons maatwerk.