DIENSTEN


RECRUITMENT – Talent vinden en (ver)binden

EXECUTIVE SEARCH – Talent aan het roer

TRAININGEN – Talent versterken

LOOPBAANADVIES – Talent in beeld

OUTPLACEMENT – Talent in beweging

RE-INTEGRATIE – Talent vitaliseren

 

 

RECRUITMENT – Talent vinden en (ver)binden

Het harmoniseren van recruitment activiteiten, het versterken van het werkgeversmerk, een DNA assessment van de organisatie of het vormgeven van een onboardingsprogramma voor nieuw talent.. Met onze gerichte aanpak, praktische adviezen en uitgebreide mix aan wervingsinstrumenten nemen wij deze zorgen uit handen.

EXECUTIVE SEARCH – Talent aan het roer

De overtreffende trap van recruitment is Executive Search. Wanneer een organisatie behoefte heeft aan een nieuwe manager gaat men niet over één nacht ijs. Van een talent van dit kaliber mag verwacht worden dat de kandidaat het verschil maakt en zich weet te onderscheiden. Vertrouwen speelt hierbij de belangrijkste rol gevolgd door ambitie en leiderschap. Professionals en topmanagers staan voor een zware opdracht en moeten passen bij de missie en cultuur van de organisatie op alle niveaus. Het fingerspitzengefühl van StraidAhead zal u hierbij verrassen.

TRAININGEN – Talent versterken

Aandacht voor de meetbare succesfactoren zoals doelstellingen en competenties, de zogenaamde ‘harde’ criteria, is binnen de onderneming vaak goed geregeld. Aandacht voor de drijfveren en gedrag van medewerkers, de ‘zachte’ criteria, heeft bij veel bedrijven vaak een minder hoge prioriteit. Maar juist die factoren zijn bepalend voor het succes van de onderneming en voor het managen van het talent! StraidAhead werkt met het instrument Management Drives en vanuit een volstrekt nieuwe invalshoek begeleiden onze gecertificeerde trainers organisaties en medewerkers bij het inzichtelijk maken van bestaande of mogelijk toekomstige uitdagingen. De resultaten worden op een verhelderende wijze aan alle betrokkenen gepresenteerd in de vorm van individuele- en groepsprofielen. Deze profielen vormen samen de basis voor een ontwikkelplan op maat zodat de doelen van zowel de onderneming als de medewerkers samenkomen waardoor er een ‘win – win’ ontstaat die leidt tot vooruitgang, groei en meer rendement.

LOOPBAANADVIES – Talent in beeld

Net als ieder mens is ook elke loopbaan uniek. Bij StraidAhead staat een individuele, persoonlijke en praktische aanpak centraal. Wij werken alleen met maatwerktrajecten en volgens de biografische methodiek van Hoogendijk. Een loopbaanadviestraject begint met een inventarisatie van de persoonlijke wensen, kansen en mogelijkheden. Opleiding en werkervaring dienen als vertrekpunt en tijdens het traject zullen er stap voor stap antwoorden worden gevonden op actuele vragen: wie ben ik?, wat kan ik? en wat wil ik? De uitkomst van een loopbaanadviestraject maakt iedereen weer regisseur van de eigen loopbaan en zet talent weer op scherp.

OUTPLACEMENT – Talent in beweging

Werken is één van de belangrijkste zaken in het leven van ieder mens. Daarom betekent het verlies van een baan voor veel mensen een enorm persoonlijk verlies. Outplacement helpt bij het opnieuw leren denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Het is de manier om de toekomst vol zelfvertrouwen tegemoet te treden, kansen te herkennen, talent een nieuwe impuls te geven en gemotiveerder dan voorheen op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. De coaches van StraidAhead helpen bij het verwerken van het ontslag en het weer leren denken in kansen. Daarnaast ondersteunen ze vooral bij alle praktische zaken zoals de persoonlijke verkoopstrategie en het socialiteren!

RE-INTEGRATIE – Talent vitaliseren

Langdurig ziek? Re-integratie zorgt voor een frisse start na langdurig uit de roulatie te zijn geweest! De Wet Verbetering Poortwachter is in 2002 ingevoerd. Deze wet verplicht de werkgever en de medewerker om zich samen in te spannen en om ervoor te zorgen dat de zieke medewerker weer aan de slag gaat. Tijdens een re-integratietraject werken onze consultants nauw samen met professionals binnen specifieke vakgebieden om zowel de werkgever als de medewerker zorgvuldig bij dit intensieve proces te begeleiden en te ondersteunen. Dit alles met als doel om die passende nieuwe functie te vinden waar de specifieke talenten van medewerker weer naar volle tevredenheid kunnen worden ingezet.