PRIVACYBELEID


Privacybeleid

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Graag informeren wij je dan ook graag welke gegevens wij verzamelen als je onze websites gebruikt of als je je bij ons aanmeldt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij ervoor zorgen dat jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden zoals hieronder beschreven zijn.

StraidAhead B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en van alle gegevens die aan ons worden verstrekt en draagt er zorg voor dat alle aan ons verstrekte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Dit is van toepassing op alle diensten van StraidAhead B.V. maar wees je ervan bewust dat StraidAhead B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van de websites van StraidAhead B.V. geef je aan akkoord te gaan met onze voorwaarden zoals opgenomen in dit privacybeleid.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten, vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres. Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. De gegevens kunnen worden gebruikt om een kandidatendossier samen te stellen of rapportages op te stellen, je op de hoogte te houden van de diensten van StraidAhead B.V. of om relevante informatie te kunnen bieden via onze websites.

Solliciteren

Wanneer je solliciteert op een specifieke vacature geef je daarmee toestemming aan StraidAhead B.V. om je persoonlijke gegevens aan de opdrachtgever van de betreffende vacature ter beschikking te stellen totdat je aangeeft dit niet meer te willen. Vanzelfsprekend is elke opdrachtgever aan wie wij je gegevens doorgeven, gehouden om je privacy te respecteren.

Inschrijven

Als je je persoonlijk aanmeldt, heeft StraidAhead B.V. relevante gegevens nodig. Wij gebruiken deze gegevens om je op de hoogte te houden van interessante vacatures en andere informatie die voor jou interessant kan zijn.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te beantwoorden en je verzoeken te verwerken. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je schriftelijke toestemming hiervoor hebben verkregen.

Verwijderen gegevens

Zes maanden na het verstrijken van de einddatum van het betreffende traject of opdracht zullen alle gegevens van de cliënt of kandidaat door ons worden vernietigd.

Cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand dat van een webserver naar een webbrowser wordt verzonden wanneer er via de browser een website van de server wordt bezocht.

Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org.

Cookies geven je de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van persoonlijke instellingen, zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen.

StraidAhead B.V. maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies. Deze cookies zijn bedoeld om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in onze kandidaten of cliënten en klanten zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. De door een cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de websites, inclusief je IP-adres, wordt mogelijk door Google Analytics opgeslagen op beveiligde servers (https://policies.google.com/privacy).

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Andere websites

Wij wijzen je erop dat klikken op logo’s of links tot gevolg kan hebben dat je naar andere websites surft, waar mogelijk andere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd dan op de websites van StraidAhead B.V. Je dient op andere websites de informatie over het gevoerde privacybeleid te raadplegen omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor en geen zeggenschap hebben over de gegevensverzameling op deze websites.

Veranderingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze websites. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze sites, ons beleid, onze bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen.

Gelijke kansen

StraidAhead B.V. zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit. Dit betekent dat alle kandidaten of cliënten en medewerkers van StraidAhead B.V. gelijk worden behandeld en dat wij niet discrimineren op grond van geslacht, burgerlijke staat, ras, etniciteit, huidskleur, nationaliteit, land van herkomst, lichamelijke gebreken, seksuele geaardheid, godsdienst of leeftijd.

Algemene voorwaarden

Lees de Algemene voorwaarden van StraidAhead B.V. Deze kun je vinden op onze websites.

Beroepsverenigingen

Wij werken volgens de NVP Sollicitatiecode en de Noloc Gedragscode.

Klachten

Een klacht dient schriftelijk en ondertekend bij StraidAhead B.V. ingediend te worden en deugdelijk gemotiveerd te zijn.

Een schriftelijk door StraidAhead B.V. ontvangen klacht van een direct belanghebbende, dient binnen 2 weken als zodanig bevestigd te worden en vervolgens binnen 4 weken schriftelijk te zijn afgehandeld. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, kun je een e-mail sturen naar info@straidahead.nl onder vermelding van ‘Privacy’.

Dit reglement is van kracht met ingang van 1 mei 2020