TALENTMANAGEMENT


Talent versterkt

Aandacht voor de meetbare succesfactoren zoals doelstellingen en competenties, de zogenaamde ‘harde’ criteria, is binnen de onderneming vaak goed geregeld. Aandacht voor de drijfveren en gedrag van medewerkers, de ‘zachte’ criteria, heeft bij veel bedrijven vaak een minder hoge prioriteit. Maar juist die factoren zijn bepalend voor het succes van de onderneming en zijn bepalend voor het managen van het talent! StraidAhead werkt met het instrument Management Drives en vanuit een volstrekt nieuwe invalshoek begeleiden onze gecertificeerde trainers organisaties en medewerkers bij het inzichtelijk maken van bestaande of mogelijk toekomstige uitdagingen. De resultaten worden op een verhelderende wijze aan alle betrokkenen gepresenteerd in de vorm van individuele- en groepsprofielen. Deze profielen vormen samen de basis voor een ontwikkelplan op maat zodat de doelen van zowel de onderneming als de medewerkers samenkomen waardoor er een ‘win – win’ ontstaat die leidt tot vooruitgang, groei en meer rendement.