LOOPBAANKOMPAS


StraidAhead werkt met het instrument loopbaankompas. Het leert de medewerker regie te nemen, om zelf koers en richting te bepalen. De individuele drijfverenanalyse zorgt voor inzicht in individuele drijfveren van de medewerker en maakt zichtbaar hoe de medewerker kennis en competenties inzet. Het individuele profiel wordt zowel op papier als via de app inclusief een uitgebreide toelichting aangereikt.

Dit instrument kan gebruikt worden als leidraad voor HR-interventies. Resultaten komen aan de orde tijdens functioneringsgesprekken waardoor vervolgafspraken en mogelijk opleidingswensen eenvoudig en helder zijn vastgelegd als startpunt voor het persoonlijk ontwikkelingsplan.