ORGANISATIEKOMPAS


Een toekomstbestendige organisatie vaart niet alleen een duidelijke koers maar wordt gevormd door een groep medewerkers die gemotiveerd en bereid is om zich continu te ontwikkelen. Op die manier blijft de organisatie gezond, wendbaar, aantrekkelijk als werkgever en voorbereid op de toekomst. 

StraidAhead werkt met het instrument Management Drives en onze gecertificeerde trainers begeleiden medewerkers op individuele basis bij het inzichtelijk maken van bestaande of mogelijk toekomstige uitdagingen. Daarnaast begeleiden wij ook teams op deze manier; het uiteindelijke groepsprofiel biedt een helder beeld van het functioneren van het team als geheel en de onderlinge communicatie in het bijzonder.

De individuele drijfverenanalyse zorgt voor inzicht in individuele drijfveren van de medewerker en maakt zichtbaar hoe de medewerker kennis en competenties inzet. Het individuele profiel wordt zowel op papier als via de app inclusief een uitgebreide toelichting aangereikt.

De drijfverenanalyse voor teams zorgt voor inzicht in de drijfveren van een team en bestaat uit een optelsom van meerdere individuele profielen. Hierdoor wordt duidelijk wat de krachten en valkuilen van het team zijn, wat het team motiveert of energie kost. Met dit inzicht in ieders plussen en minnen is het mogelijk om de teamperformance te verbeteren en de energie binnen een team te vergroten. Daarnaast fungeert dit instrument als vertrekpunt met een plan van aanpak waarin alle aandachtspunten zijn afgestemd en waarop vervolgens periodieke evaluatie kan plaatsvinden om de voortgang te monitoren en mogelijk bijsturing kan plaatsvinden.