Re-integratie


Langdurig ziek?

Een re-integratietraject helpt bij het terugkeren in werk

Een belangrijk aspect van het personeelsbeleid is de sociale wetgeving. Het is voor werkgevers bijna niet meer mogelijk om alle wijzigingen binnen deze specifieke wetgeving zelf te volgen en na te leven. Als een werknemer (langdurig) uitvalt is re-integratiebegeleiding aan de orde.

De Wet Verbetering Poortwachter is in 2002 ingevoerd. Deze wet verplicht de werkgever en de werknemer om zich samen in te spannen om ervoor te zorgen dat de zieke werknemer gaat re-integreren. Dat betekent dat de werkgever, als het mogelijk is, passend werk aanbiedt (werkzaamheden die de werknemer met zijn beperkingen, opleiding en ervaring kan uitoefenen). Soms is er binnen de organisatie geen passend werk te vinden en wordt er ook buiten de organisatie naar een passende re-integratieplek gezocht.

circel

Tijdens een re-integratietraject werken onze consultants nauw samen met professionals binnen specifieke vakgebieden om zowel de werkgever als de werknemer zorgvuldig bij dit intensieve proces te begeleiden en te ondersteunen. De begeleiding van de werknemer vind plaats op individuele basis. Na een uitgebreide kennismaking en het opstellen van een plan van aanpak wordt zo snel mogelijk een duidelijk profiel van de nieuwe , passende werkomgeving opgesteld. Een belangrijk aspect hierin is het scheppen van een reëel verwachtingspatroon ten aanzien van de baankans, salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Maar dat is niet alles, StraidAhead gaat verder.

Aansluitend wordt daarom gestart met een intensieve zoektocht naar het vinden van die passende baan (zowel bij de werkgever als extern op de arbeidsmarkt). Tijdens deze zoektocht staat de praktische haalbaarheid centraal en gaat de werknemer samen met de consultants van StraidAhead voortvarend aan de slag. Dit alles met  als doel om die passende nieuwe functie te vinden; een frisse start na langdurig uit de roulatie te zijn geweest!

Gedurende het hele traject is er aandacht voor de actuele status betreffende de belastbaarheid en wordt de inzetbaarheid van de werknemer hier nauw op afgestemd.