RE-INTEGRATIE


Talent vitaliseren

Langdurig ziek? Re-integratie zorgt voor een frisse start na langdurig uit de roulatie te zijn geweest! De Wet Verbetering Poortwachter is in 2002 ingevoerd. Deze wet verplicht de werkgever en de werknemer om zich samen in te spannen en om ervoor te zorgen dat de zieke werknemer weer aan de slag gaat. Tijdens een re-integratietraject werken onze consultants nauw samen met professionals binnen specifieke vakgebieden om zowel de werkgever als de werknemer zorgvuldig bij dit intensieve proces te begeleiden en te ondersteunen. Maar dat is niet alles, StraidAhead gaat verder. De begeleiding van de werknemer vindt plaats op individuele basis. Na een uitgebreide kennismaking en het opstellen van een plan van aanpak wordt zo snel mogelijk een duidelijk profiel van de nieuwe, passende werkomgeving opgesteld. Een belangrijk aspect hierin is het scheppen van een reëel verwachtingspatroon ten aanzien van de baankans, salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Aansluitend wordt gestart met een intensieve zoektocht naar het vinden van die passende baan, (bij de werkgever of eventueel extern op de arbeidsmarkt). Tijdens deze zoektocht staan de praktische haalbaarheid en actuele belastbaarheid van de werknemer centraal en gaat de werknemer samen met de consultants van StraidAhead voortvarend aan de slag. Dit alles met als doel om die passende nieuwe functie te vinden waar de specifieke talenten van de werknemer weer naar volle tevredenheid kunnen worden ingezet.